Kiểm định khí thải xe máy, nhiều xe cổ hết hạn sử dụng sẽ bị xóa bỏ.

Dự thảo Luật Giao Thông đường bộ sửa đổi đề xuất các loại xe máy sẽ buộc phải kiểm tra định kỳ khí thải nhằm đẩy mạnh việc hạn chế xả khí thải độc hại ra môi trường.

Việc sử dụng xe gắn máy, moto, các loại xe thô sơ từ lâu được xem là một trong những nguyên nhân làm tăng khả năng gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Từ năm 2010 Thủ Tướng Chính Phủ đã ra Quyết Định 909/QĐ- TTG phê duyệt đề án kiểm tra khí thải xe moto, xe máy tham gia giao thông tại các tỉnh thành trên cả nước.

Nhằm đưa hướng đề án này đi vào thực tiễn và căn cứ vào các nghiên cứu. mới đây Dự thảo luật Giao Thông đường bộ sửa đổi bổ sung thêm quy định yêu cầu xe máy phải kiểm tra định kỳ khí thải để tặng hiệu quả bảo vệ môi trường. Công tác kiểm định này sẽ do cơ quan đăng kiểm thực hiện. Trịnh tự tủ tục giấy tờ liên quan sẽ được Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải quy định.

Theo thống kê mới nhất từ giữa tháng 05/2020 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có một chương trình thí điểm về khí thải xe máy đang lưu hành. Theo kết quả kiểm tra của chương trình này thì có tới hơn 30% lượng xe máy lưu hành có ngưởng xả khí thải vượt quá tiêu chuẩn TCVN 6438 mức 1 (mức thấp nhất của tiêu chuẩn khí thải ).

Xe máy cũ nát, hết thời hạn lưu hành sẽ được dẹp bỏ vì sẽ gây nên lượng khí thải độc vô cùng lớn và hơn hết là lưu thông các loại xe này sẽ không an toàn và dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khuyến cáo người dùng xe mày nên bảo trì bảo dưỡng thường xuyên để xe khi lưu thông được an toàn và đảm bảo khí thải thải ra dưới dưới chuẩn cho phép là góp phần bảo vệ môi trường sống cho chúng ta và cho con em sau này.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*