Top 42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới

Mô tô thể thao không chỉ mang sức mạnh siêu khủng mà còn nổi bật với những bộ cánh rực rỡ.

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 1

3 đại diện trong số 42 chiếc mô tô phân khối lớn độ dàn áo siêu đẹp

loading...

Ngoài việc sở hữu cỗ máy sức mạnh siêu khủng, những chiếc mô tô phân khối lớn (PKL) còn nổi bật với những tấm đề-can trang trí sắc màu lòe loẹt cùng những hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng như Michael Jackson, hay những cái đầu lâu chết chóc, hay chỉ là những tem đấu nhẹ nhàng Repsol.

Hình ảnh dàn Ducati độ khoe sắc màu:

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 2

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 3

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 4

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 5

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 6

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 7

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 8

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 9

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 10

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 11

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 12

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 13

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 14

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 15

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 16

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 17

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 18

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 19

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 20

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 21

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 22

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 23

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 24

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 25

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 26

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 27

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 28

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 29

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 30

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 31

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 32

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 33

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 34

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 35

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 36

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 37

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 38

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 39

42 chiếc mô tô độ đẹp nhất trên toàn thế giới - Ảnh 40

Loading...