Chính phủ chính thức ban hành nghị quyết…. Khi đi đăng ký xe máy ,moto không phải xuất trình giấy tờ CMND ??

Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 30/10/207) về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Nội dung đơn giản hóa có liên quan đến nhiều lĩnh vực như quản lý xuất nhập cảnh; quản lý ngành nghề kinh doanh; đăng ký, cấp biển số xe; chính sách; tổ chức cán bộ…
Kết quả hình ảnh cho moto tại CSGT

Với lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, Nghị quyết 112 nêu nhiều phương án bãi bỏ thủ tục hành chính.

loading...
tin nhap 20171106103539
Sắp tới, sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe

Cụ thể, ở nhóm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe, các nhóm thủ tục sau khi người dân làm thủ tục sẽ không cần xuất trình sổ hộ khẩu cũng như giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu: Đăng ký, đổi, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh); Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh; Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; Đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, xe môtô và ngoài trời

Với các nhóm thủ tục: Đăng ký, sang tên, di chuyển xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Công an cấp tỉnh; Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy sẽ được bỏ Giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an.

Nghị quyết 112/NQ-CP cũng nêu rõ, đối với chủ xe là người Việt Nam: Quá trình đăng ký, cấp biển số không yêu cầu xuất trình “Sổ hộ khẩu”; không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu.

Đồng thời, Nghị quyết 112/NQ-CP cũng bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe.

Loading...
Tag: , ,