“Fo-tủn-nờ” mới lấy đâm thủng tường 20cm, túi khí vững như bàn thạch!!!

Fortuner 2017 đâm xuyên tường 20 kìa

loading...

Vụ tai nạn xảy ra ngay lúc này đối với chiếc xe nổi tiếng For- tủn 2017

Loading...
Tag: , ,